PANELE TEMATYCZNE /

Konferencja ma na celu:

- identyfikację obszarów badań nad bezpieczeństwem,

- dokonanie diagnozy i wskazanie kierunków zmian związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

- wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami bezpieczeństwa,

- wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących aktualnych problemów bezpieczeństwa,

- syntezę wniosków i perspektywicznych propozycji w formie publikacji konferencyjnej.

W związku z tym proponujemy Państwu do wyboru 4 panele:

PANEL 1: Teoretyczne uwarunkowania bezpieczeństwa – rola i zadania instytucji i organizacji bezpieczeństwa

PANEL 2: Służby mundurowe w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego

PANEL 3: Społeczno – filozoficzne podstawy zapewnienia bezpieczeństwa

PANEL 4: Edukacja na rzecz bezpieczeństwa

© 2023 by SCALE IT UP. Proudly created with wix.com  ,  For Questions /  Contact us at info@mysite.com

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon